Skip to content

รีแคปสรุปซีรีส์ The King’s Affection (2021) ราชันผู้งดงาม

เมื่อองค์ชายตัวจริงถูกสังหาร องค์หญิงฝาแฝดจึงสวมรอยสืบราชบัลลังก์ต่อไป ขณะเดียวกันก็ต้องปกปิดตัวตนแท้จริงที่เป็นสตรี และความรักที่มีต่อชายคนหนึ่งไม่ให้ใครล่วงรู้ …

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The King's Affection (2021) ราชันผู้งดงาม

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี The King’s Affection (2021) ราชันผู้งดงาม

The King’s Affection เรื่องย่อ : เมื่อองค์ชายตัวจริงถูกลอบสังหาร องค์หญิงฝาแฝดจึงต้องสวมรอยสืบราชบัลลังก์ และต้องปกปิดตัวตนแท้จริงที่เป็นสตรี