รายการ The Mask Mirror

The Mask Mirror

รายการ The Mask Mirror ซีซั่นพิเศษของ รายการ The Mask Singer โดยรูปแบบรายการ จะเป็นการพาคนดังที่เคยออกรายการมาแล้ว ให้กลับมาอยู่ภายใต้หน้ากากเดิมอีกครั้ง แต่ที่เพิ่มเติมก็คือ มีตัวปลอมเป็นหน้ากากแฝดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง แล้วให้คณะกรรมการทายว่า ใครคือตัวจริง

รายการ The Mask Mirror ล่าสุด