รายการ The Mask วรรณคดีไทย

รายการ The Mask วรรณคดีไทย ถือเป็นภาคต่อรายการจากซีซั่นที่แล้ว Tha Mask Line Thai โดยมีการผสมผสานความเป็นวรรณคดีไทยใส่เข้าไปในรายการ และชุดที่วิจิตรอลังการ

รายการ The Mask วรรณคดีไทย ล่าสุด