Skip to content

The Old Guard (2020)

ทุกสิ่งที่ควรรู้ ก่อนดู The Old Guard ดิโอลด์การ์ด | Netflix

ทุกสิ่งที่ควรรู้ ก่อนดู The Old Guard ดิโอลด์การ์ด | Netflix

สี่นักรบผู้ไม่มีวันตายคอยปกป้องมนุษยชาติอย่างลับ ๆ มาหลายศตวรรษ และเรื่องราวทั้งหมดที่ควรรู้ก่อนดู