Skip to content

ซีรีส์เกาหลี The Whirlwind (2024) แผนพลิกอำนาจ

นากยกรัฐมนตรีต่อสู้กับประธานาธิบดีขี้ฉ้อ ผู้สมรู้ร่วมคิดกับ แชโบล จุดชนวนให้เกิดการต่อสู้ทางการเมืองอย่างดุเดือด เพื่อพลิกโฉมการเมืองของเกาหลีใต้

เรื่องย่อ The Whirlwind (2024) แผนพลิกอำนาจ

เรื่องย่อ The Whirlwind (2024) แผนพลิกอำนาจ

เกมการต่อสู้ทางการเมืองได้เริ่มขึ้น เมื่อรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจงัดข้อกับนายกรัฐมนตรี ที่พยายามถอนรากถอนโคนการใช้อำนาจเถื่อนของประธานาธิบดีขี้ฉ้อ เอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม แชโบล