Skip to content

โต ซิลลี่ ฟูลส์

โต ซิลลี่ ฟูลส์ ขอขมาจุฬาราชมนตรี ยืนยัน ไม่มีเจตนาดูถูกศาสนาอื่น

โต ซิลลี่ ฟูลส์ ขอขมาจุฬาราชมนตรี ยืนยัน ไม่มีเจตนาดูถูกศาสนาอื่น

โต ซิลลี่ ฟูลส์ เปิดแถลงข่าว พร้อมเข้าขอขมา จุฬาราชมนตรี กรณีพูดเหยียดคนไหว้รูปปั้น แต่ยังยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาดูถูกศาสนาอื่น

โต ซิลลี่ ฟูลส์ เคยใช้นามสกุล พุทธภาวนา พร้อมถูกนักขุด คุ้ยประวัติ

โต ซิลลี่ ฟูลส์ เคยใช้นามสกุล พุทธภาวนา พร้อมถูกนักขุด คุ้ยประวัติ

โต ซิลลี่ ฟูลส์ โดนนักขุดคุ้ยประวัติ ก่อนหน้านี้นามสกุล พุทธภาวนา ก่อนเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็น วีรชน ศรัทธายิ่ง หรือ ฟิรเดาซ์ ศรัทธายิ่ง

โต ซิลลี่ ฟูลส์ โต้ดูถูกศาสนาพุทธ เข้าใจผิดคิดกันไปเอง

โต ซิลลี่ ฟูลส์ โต้ดูถูกศาสนาพุทธ เข้าใจผิด คิดกันไปเอง

โต ซิลลี่ ฟูลส์ ชี้แจง หลังโดนวิจารณ์หนัก ไม่ได้พาดพิงถึงศาสนาพุทธ ส่วนคนที่เข้าในว่าตนดูถูก เพราะว่าเข้าใจผิด