Skip to content

เต้ย ไฮร็อก

ผอ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยวิธีง่ายๆ เพื่อยห่างไกลจากโรคมะเร็ง

หมอดังเผยวิธีง่ายๆ… ทำอย่างไร ถ้าไม่อยากตายด้วยมะเร็ง

ช่วงแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ คนในวงการบันเทิงต้องสูญเสียศิลปินฝีมือดีไปถึง 2 คน คนแรกเป็นร็อกเกอร์สาว แหวน ฐิติมา เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านม และลุกลามไปที่กระ… Read More »หมอดังเผยวิธีง่ายๆ… ทำอย่างไร ถ้าไม่อยากตายด้วยมะเร็ง