เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

เต้ย จรินทร์พร

เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2533 จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เอกการแสดงและกำกับการแสดง เป็นนักแสดง ที่เริ่มต้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการประกวด Utip Freshy Idol 2007

ข่าว เต้ย จรินทร์พร ล่าสุด