Skip to content

ต้อม ยุทธเลิศ

ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เป็นที่รุ้จักจากภาพยนตร์เรื่อง มือปืน/โลก/พระ/จัน (2004) และ บุปผาราตรี (2006)