Skip to content

TrueID

เรื่องย่อซีรีส์ไทย START-UP (2024) สตาร์ทอัพ

เรื่องย่อซีรีส์ไทย START-UP (2024) สตาร์ทอัพ : วัยรุ่นแซนด์บ๊อกซ์

ความฝันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ พวกเขาเข้าร่วมการแข่งขันที่แซนด์บ๊อกซ์ เพื่อเป็นหนึ่งในวงการธุรกิจ …