Skip to content

ทับทิม มัลลิกา

ซ้อ ทับทิม มัลลิกา เล่นโยคะท่ายาก บอกเลยว่า โหดมาก

ซ้อ ทับทิม มัลลิกา เล่นโยคะท่ายาก บอกเลยว่า โหดมาก

ทับทิม มัลลิกา อวดความอ่อนหยุ่นของร่างกายด้วยการทำโยคะท่ายาก ยืนฉีกขาทำมุม 180 องศา จนเพื่อน ๆ ต่างเข้ามาทักว่า “โหดมาก”

'ทับทิม มัลลิกา' ปฏิเสธข้อเสนอ ทำนม ฟรี ! ยืนยัน สวยใส ด้วยอกอูม ตูมธรรมชาติ

‘ทับทิม มัลลิกา’ ปฏิเสธข้อเสนอ ทำนมฟรี ! ยืนยัน สวยใสธรรมชาติ

ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา ยืนยันแนวทางเดิม “สวยธรรมชาติ” ล่าสุด โพสต์ไอจี ปฏิเสธข้อเสนอ เสริมนมฟรี จาก โรงพยาบาลเกาหลี