Skip to content

ตุลย์ ภากร

เรื่องย่อซีรีส์ พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death (2020) | WeTV

เรื่องย่อซีรีส์ พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death (2020) | WeTV

พฤติการณ์ที่ตาย Manner of Death เรื่องย่อ : เรื่องราวของหมอนิติเวชที่เข้าไปพัวพัน และผูกพันกับผู้ชายปริศนา ที่เขาเชื่อว่าจะเป็นฆาตกร !