Skip to content

ออมจองฮวา

รีแคปซีรีส์ Doctor Cha EP.16 (ตอนจบ) : ก้าวไกลสู่อนาคตใหม่

รีแคปซีรีส์ Doctor Cha EP.16 (ตอนจบ) : ก้าวไกลสู่อนาคตใหม่

อาการของจองซุกทรุดลงจนน่าเป็นห่วง แล้วเธอก็ตอบรับข้อเสนอของอินโฮ จนทำให้เธอก้าวไกลไปสู่อนาคตใหม่ …

สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ Doctor Cha (2023) คุณหมอชา

สรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ Doctor Cha (2023) คุณหมอชา

เมื่ออดีตนักเรียนแพทย์ใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านมานานกว่า 20 ปี แล้ววันหนึ่ง เธอกลับไปเป็นแพทย์มือใหม่ในโรงพยาบาลเดียวกับสามีตัวเอง …

รีแคปซีรีส์ Doctor Cha EP.1 : ปลูกถ่ายตับ

รีแคปซีรีส์ Doctor Cha EP.1 : ปลูกถ่ายตับ

เมื่ออดีตนักเรียนแพทย์ใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านมานานกว่า 20 ปี แล้ววันหนึ่ง เธอกลับไปเป็นแพทย์มือใหม่ในโรงพยาบาลเดียวกับสามีของตัวเอง …