Skip to content

ซีรีส์เกาหลี Undercover (2021)

รีเมกจากซีรีส์ชื่อเดียวกันของ BBC เมื่อปี 2016 เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตโดยการซ่อนตัวตนที่แท้จริงเพื่อปกป้องครอบครัวของเขา ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Undercover (2021)

เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี Undercover (2021)

Undercover เรื่องย่อ : ชายคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตโดยการซ่อนตัวตนที่แท้จริงเพื่อปกป้องครอบครัวของเขา ในขณะที่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ