Skip to content

Unlocked (2023) แค่ทำโทรศัพท์มือถือหาย ทำไมต้องกลายเป็นศพ

ชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ หลังทำโทรศัพท์มือถือหล่น และมันได้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลอันตราย ที่ใช้มันติตตามเธอทุกฝีก้าว …

สรุปเนื้อเรื่อง Unlocked (2023) แค่ทำมือถือหาย ทำไมต้องกลายเป็นศพ

สรุปเนื้อเรื่อง Unlocked (2023) แค่ทำมือถือหาย ทำไมต้องกลายเป็นศพ

ชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งต้องพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ หลังทำโทรศัพท์มือถือหล่น และมันได้ตกไปอยู่ในมือของบุคคลอันตราย ที่ใช้มันติตตามเธอทุกฝีก้าว …