Skip to content

โต๊ะ วสันต์ โชติกุล

อัสนีวสันต์ คุกกี้เสี่ยงทาย bnk48 คอนเสิร์ต เมืองทองธานี

คุกกี้เสี่ยงทาย เวอร์ชั่นสายร็อค อัสนี-วสันต์ ถูกใจโอตะเป็นที่สุด

สุดติ่งกระดิ่งโอตะ อัสนี-วสันต์ โชติกุล ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเล่นเพลง คุกกี้เสี่ยงทาย ของ BNK48 กลางคอนเสิร์ต งานนี้โอตะกรี๊ดกันสนั่นฮอลล์