หญิงแย้ นนทพร

หญิงแย้ นนทพร

หญิงแย้ นนทพร เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2530 เป็นที่รู้จักจากการออกมาเปิดเผยเรื่องศัลยกรรมออกรายการโทรทัศน์ ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

หญิงแย้ นนทพร ล่าสุด