Skip to content

แซ็ค ชุมแพ

เรื่องย่อละคร สูตรรักแซ่บอีหลี (2020)

เรื่องย่อละคร สูตรรักแซ่บอีหลี (2020)

สูตรรักแซ่บอีหลี เรื่องย่อ : เรื่องราวความขัดแย้งในวงการธุรกิจน้ำปลาร้า ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด จนนำไปสู่เส้นทางความรักของเขาและเธอ