ซีแนม AF1

ซีแนม AF1 หรือ :uco, l6omi

ซีแนม AF1 หรือ ซีแนม สุนทร มีชื่อเล่นว่า แนม เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 เป็นคนจังหวัดราชบุรี มีชื่อเสียงมาจากการเข้าประกวด Academy Fantasia ซีซั่น 1

ข่าว ซีแนม AF1 ล่าสุด