Skip to content

เรื่องย่อละครช่อง 3HD

เรื่องย่อ Bangkok Ghost Stories ตอน ดีเจคลื่นแทรก เรื่องย่อ - ช่อง 3 HD

เรื่องย่อ Bangkok Ghost Stories ตอน ดีเจคลื่นแทรก เรื่องย่อ – ช่อง 3 HD

เรื่องย่อ Bangkok Ghost Stories ตอน ดีเจคลื่นแทรก (ตอนที่ 1) – ช่อง 3 HD : เขาจะรู้หรือไม่ ว่าทุกค่ำคืนที่เขาจัดรายการ เขากำลังถูกวิญญาณหลอกหลอนในทุก ๆ ค่ำคืน