จ๋า ยศสินี ณ นคร

จ๋า ยศสินี ณ นคร

จ๋า ยศสินี ณ นคร เกิด 7 มกราคม 2521 เป็นลูกสาวของ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ปัจจุบันคือผู้จัดละครในนามของบริษัท เมกเกอร์ วาย | ig: @yossiebistro

ข่าว จ๋า ยศสินี ณ นคร ล่าสุด