Skip to content

ละคร บุพเพสันนิวาส

โกษาปาน ประวัติ อันน่าตะลึง คนอะไรมีเมีย 22 คน… ฝรั่งรู้ยังอึ้ง

เผยประวัติศาสตร์ เจ้าพระยาโกษาปาน จากละครบุพเพสันนิวาส มีเมีpย 22 คน สตรีชาวฝรั่งเศสรู้ถึงกับแปลกใจ แต่สมัยนั้นมีเมียมากถือเป็นการสั่งสมบารมี